J2Store Currency

 
Promena KODA – promena percepcije

Promena KODA – promena percepcije

Lične konsultacije

1800.00Kč
KOD : T1

Dužina trajanja: 90 minuta

Metodu nazvanu Promena KODA – promena percepcije sam razvila radeći sa klijentima i primenjujući tehnike i znanja koje sam tokom godina stekla. Najviše mi je pomogla tehnika thetahealing, potom Jungova psihologija kao i kineske i druge istočne meditativne tehnike. Mnogi govore o „promeni“ koju su doživeli nakon primene raznih duhovnih tehnika, tehnika sampoznanja i nakon izvesnih terapija. Međutim, shvatila sam da se „promena“ može shvatiti samo uslovno. Kineske duhovne tehnike uče da je jedan život malo da bi se promenio jang (esencija bića) i da se stoga menja samo jin (forma bića i pojava). Ono što zaista možemo promeniti je naša percepcija života, prošlosti, a time i budućnosti. Ta promena percepcije je u stvari promena kodova, unutrašnjih obrazaca, verovanja i ubeđanja što nam omogućava da izbegnemo monotona ciklična ponavljanja i da razvijemo ciklično-spiralni model življenja.

Izvesno je da možemo govoriti i o „transformaciji“ svesti, što znači da je moguće proživeti takvu „promenu“ koja zalazi u najdublje slojeve bića i izaziva nešto kao ponovno rođenje. Takva isustva imaju uglavnom ljudi koji tokom života imaju značajne tranzite Plutona (objašnjeno pomoću astrološke simbolike).

Postavlja se pitanje šta naša duša želi. Jung na to odgovora – duša želi da bude celo i uvodi pojam celovitosti duše. Ukoliko se poistovećujemo sa određenim aspektima naše duše (recimo i naše ličnosti) a njene ostale aspekte zapostavljamo, nevesno će nam jasno staviti do znanja da je to pogrešno time što će nas bojkotovati. Zato je mnogo smislenije govoriti o samopoznanju nego o ličnom razvoju, o otkrivanju već postojećeg, a ne o težnji ka nečem novom. Sve što jesmo treba i da postanemo, a da nam u tome ne bi branila zastarela i pogrešna uverenja, postoje tehnike kao što je i Promena KODA – promena percepcije.  Podsetimo se da Jung kaže da bolest leči. Mnoge bolesti (ako ne sve) se pojavljuju da bismo se izlečili tj. iscelili, postali celo. 

Zapitaćete se kako se dešava promena kodova. Odgovor je - pomoću naših osećanja, ona su nešto kao ultrazvuk, prenose slike i obrasce. Dalje ćete se zapitati da li postoje ograničenja u procesu menjanja kodova i unutrašnjih obrazaca. I na žalost moram reći da postoje. Jedan od ograničavajućih faktora je vreme. Sve ima svoje vreme, kako se kaže, neke procese je moguće ubrzati, druge ne. Dalje je uvek važno podsećati se da smo svi živa ljudska bića i da smo uvek podložni izazovima, bolestima i iskušenjima. Zato se nikad ne treba stideti procesa kroz koje prolazimo, već ih uvek i iznova treba prihvatati, ako je moguće s radošću i zahvalnošću.

Rado ću vam preneti svoja znanja i iskustva ali unapred upozoravam da ne mogu da preuzmem odgovornost za vaše zdravstveno stanje. Kao uvek, svako od nas odgovara sam za sebe.

 

KOMENTARI KLIJENATA: